Pro školy

Celá platforma je vyhotovena ve verzi pro užití ve výchově-vzdělávacích zařízeních, a to především v základních a mateřských školách jako doplňující didaktická pomůcka pro výuku finanční gramotnosti. Program je vytvořen v soulasu s metodikou NÚV, divize VÚP 2011, ISBN 978-80-86856-76-6.

Účel a obsah

S ohledem na neustále se měnící ekonomické podmínky, začleňování České republiky do Evropy a navyšující se rozdíly mezi jednotlivými sociálními vrstvami, vstupuje finanční gramotnost do popředí zájmu nejen rodičů, ale i škol. Existuje mnoho projektů zabývajících se tímto tématem, avšak jen málo z nich se zaměřilo na skupinu těch nejmenších. Mazaná opice přibližuje dětem svět financí jednoduchou a zábavnou formou a učitelům dává jednoduchý a účinný nástroj, jak tyto důležité informace dětem předat.

Portál Mazaná Opice je tedy ideální pomůckou, kde učitelé a vychovatelé mohou získat přístup k odborně připravenému výukovému obsahu. Obsah je tvořen naučnými didaktickými videy, kde je látka dětem poskytnuta formou zábavného příběhu a postav, se kterými se mohou ztotožnit. Jedná se tedy o velmi přirozenou formu výuky, kdy děti podvědomě a automaticky získávají potřebné návyky.

Celý výukový kurz je rozdělen do 6ti lekcí a doplněn audio stopami i pro ty nejmenší, kteří ještě neumí číst a psát. Každá lekce se zabývá jinou problematikou finanční gramotností a zábavnou formou učí děti správným návykům ve světě financí.

K dispozici jsou následující lekce:

 • Peníze
 • Bankomat
 • Příjem
 • Výdaje
 • Hospodaření
 • Nákup

Každá lekce je doplněna kvízem, který ověřuje nabyté znalosti Vašich žáků a svěřenců. Po jeho splnění je pro děti připravena zábavná hra, která se přímo týká dané problematiky, a tak díky jednoduchému a "chytlavému" textu dochází k upevnění probírané látky.

Délka každé lekce je časově rozdělena následovně:

 • Výuková lekce: asi 12 - 22 minut
 • Kvízy: asi 3 minuty
 • Zábavná hra: asi 3 - 5 minut

Učitel má možnost si každé video pozastavit, doplnit vlastním komentářem, vrátit a přehrát znovu. Toto mu umožní jednoduše zopakovat danou látku, či zdůraznit jednotlivé pasáže.

Spolupráce se školami a školkami

V případě dohody o spolupráci o využití tohoto portálu pro potřeby mateřské školy nebo základní školy, získá škola neomezený přístup do celého systému. Veškeré lekce, kvízy a hry budou k dispozici pro početně neomezené množství přehrání po celou dobu trvání dohody o užívání.

Výhody webové platformy

K dispozici je pouze on-line verze, kde je obsah "streamován" z centrálního serveru a pro přehrání obsahu je třeba aktivní internetové připojení a přístupové údaje dané instituce.

 • Nejsou třeba žádné instalace.
 • Program je přístupný odkudkoli a kdykoli.
 • Program lze neustále aktualizovat, doplňovat a vylepšovat.
 • Veškeré aktualizace jsou v ceně a k dispozici okamžitě.

Minimální technické požadavky pro bezproblémové fungování:

 • Prohlížeč: Internet Exploler 9 a vyšší, nebo Firefox 24.0 a vyšší, nebo Google Chrome ve verzi 30 a vyšší (v ostatních prohlížečích není možno zaručit správnou funkčnost)
 • Operační systém: Windows Vista a vyšší, nebo Mac OS X 10.7 a vyšší
 • Alespoň 1 GB volného místa na disku
 • Alespoň 512 MB RAM
 • Rychlost internetového připojení alespoň 512Kbps na jedno souběžné přehrávání

Hlavním přínosem této formy zpracování je, že pro výuku není třeba žádných fyzických nosičů, jako jsou CD nebo DVD. Jakýkoli počítač (viz specifikace výše) s přístupem na Internet a s napojením na audiovizuální techniku, jako jsou projektor, velká obrazovka, projektor či interaktivní tabule plně postačí. Další výhodou je to, že kterákoli lekce je k dispozici kdykoli pro kteroukoli třídu. Učitelé si tak mohou plánovat výuku bez ohledu na harmonogram hodin a potřeby ostatních tříd.

Získejte Dopravní Školu a další tři výukové programy

Dopravní Školu a dále programy AktivníDeváťák.cz (Matematika pro ZŠ), Monkey English School (Angličtina pro ZŠ) a MazanáOpice.cz (Finanční gramotnost pro ZŠ) můžete získat již za 180 Kč měsíčně vč. daní. 

Pro více informací a objednávku navštivte www.invyuka.cz.